luni, 6 august 2012

In sangele Tau - Marius Pop

Constiinta pe cale de disparitie, John MacArthurAutor: John MacArthur
Editura: Cartea Crestina
Pret: 33 Ron

Comanda Aici!

Descriere : 

Ți-ai pierdut abilitatea de a recunoaște păcatul? Îți este ușor să dai vina pe altcineva pentru faptele tale rele, să-ți negi propria vinovăție ori să scuzi eșecul moral în tine sau în alții? 
  
 În această carte ușor de citit, dar deosebit de profundă la nivelul ideilor și provocatoare pentru oricine o citește, John Macarthur te încurajează să cercetezi cu atenție fuga societății noastre de orice responsabilitate morală. Bazată pe o doctrină biblică sănătoasă, Conștiința pe cale de dispariție arată de ce trebuie să rezolvăm păcatul din viață noastră și cum putem să facem acest lucru, dacă vrem să trăim vieți plăcute lui Dumnezeu. John Macarthur ne oferă așadar soluții clare ce ne pot ajuta să renunțăm la viața noastră încărcată de vinovăție și negare pentru a avea parte de pacea și libertatea pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție.                                                                                                                         
                                                                                  
 Cartea este o chemare la deșteptare și un semnal de alarmă pentru trezirea bisericii din amorțire. Ea nu va fi pe placul tuturor, însă toți ar trebui s-o citească. Astăzi, când morala este stabilită prin votul majorității, când lucrarea creștină se concentrează asupra sinelui uman și când teologia e în declin, ideile clare prezentate în această carte sunt foarte bine venite. - Dr. ADRIAN ROGERS, păstor la Biserică Baptista Bellevue 
  
 ******************* 
 JOHN MACARTHUR, unul dintre cei mai importanți teologi și predicatori contemporani din Statele Unite, este autorul a numeroase cărți care s-au bucurat de un succes deosebit în rândul cititorilor, influențând viața a milioane de oameni. Autorul este păstor-învățător al bisericii Grace Community Church din Sun Valley, California, și președinte al The Mastera€™s College and Seminary. De asemenea, e președintele misiunii „Grace to Youa€œ, care produce programul de radio purtând același nume, precum și o mulțime de materiale tipărite, audio și resurse pe internet ce răspândesc bine-cunoscuta învățătura a lui John Macarthur, bazată pe studiul verset-cu-verset al textelor biblice. John Macarthur a realizat și notele din Biblia de Studiu Macarthur. O altă carte a sa, The Gospel According to Jesus, a fost tradusă și tipărită în limbă română de Societatea Misionară Română sub titlul Evanghelia după Isus. John și soția lui, Patricia, au crescut patru copii și acum au treisprezece nepoți. 
  
  
 Deschide cartea Conștiința pe cale de dispariție de John Macarthur și citește detalii! 

duminică, 29 iulie 2012

Când vine Duhul Sfânt, Samuel L. BrengleCuprins
 • 1. Cine este El?
 • 2. Pregatirea locuinţei Lui
 • 3. Este botezul cu Duhul Sfânt o a treia binecuvântare?
 • 4. Mărturia Duhului
 • 5. Puritate
 • 6. Putere
 • 7. Testând duhurile
 • 8. Călăuzire
 • 9. Inima blândă şi smerită
 • 10.Nădejde
 • 11.Substitutul Duhul Sfânt pentru bârfă şi vorbire de rău
 • 12.Păcatul împotriva Duhului Sfânt
 • 13.Ofense împotriva Duhului Sfânt
 • 14.Duhul Sfânt şi învăţătura sănătoasă
 • 15.Rugăciunea în Duhul
 • 16.Caracteristici ale predicatorului uns
 • 17.Predicarea
 • 18.Chemarea Duhului Sfânt la lucrare
 • 19.Sabia în teacă: o lege a Duhului
 • 20.Biruinţa prin Duhul Sfânt asupra suferinţei
 • 21.Binecuvântarea care se revarsă
 • 22.Importanţa doctrinei şi experienţei sfinţirii pentru liderii spirituali
 • 23.Biruinţă asupra mâniei prin puterea Duhului Sfânt
 • Nimeni nu poate citi Biblia cu meditaţie fără să urască ori Biblia, ori propriile păcate.
  Voi, care aveţi viziuni ale slavei şi desfătări răpitoare şi astfel vă socotiţi umpluţi cu Duhul, vă duc aceste viziuni la virtuţi şi la o slujire umilă şi iubitoare? Dacă nu, luaţi seama la voi înşivă ca nu cumva, fiind înălţaţi asemenea Capernaumului, până la Cer, să nu fiţi aruncaţi în cele din urmă jos în Iad. Slavă Domnului pentru munţii schimbării la faţă unde privim slava Lui! Dar acolo jos, în vale, sunt copii posedaţi de demoni; şi la ei vrea El să mergem cu slava muntelui pe feţele noastre, cu o dragoste smerită, cu o credinţă tare în inimile noastre şi cu mâini curate, gata pentru slujire. El vrea ca noi să ne dăruim pe noi înşine lor; şi dacă Îl iubim pe El, dacă Îl urmăm, dacă suntem într-adevăr umpluţi cu Duhul Sfânt, o vom face.
  Pericolul cel mai mare pentru orice organizaţie religioasă este să se ridice în rândurile ei şi să ocupe poziţiile ei de încredere un grup de oameni care să fi învăţat pe dinafară marile doctrine fundamentale din catehism, dar să nu aibă nicio cunoaştere experimentală a adevărului lor întipărită în ei prin ungerea puternică a Duhului Sfânt şi care să fie lipsiţi de o „ungere din partea Celui Sfânt” prin care, spune Ioan, „ştiţi orice lucru” (1Ioan 2:20, 27).
  Timiditatea şi delicateţea cu care oamenii încearcă să facă lucrarea lui Dumnezeu sunt de multe ori cauza eşecului lor. Dacă vor vorbi cu îndrăzneală ca bărbaţi, ca ambasadori ai Cerului, cărora nu le este teamă să îşi reprezinte Regele, atunci vor impune atenţie şi respect şi vor ajunge la inimile şi conştiinţele oamenilor.
  Ar fi mai bine pentru un predicator să se facă tâlhar la drumul mare şi să jefuiască oamenii cu bâta şi cu forţa, decât cu zâmbete, cuvinte dulci, o dragoste simulată şi linguşitoare, decât să îi jefuiască prin măguliri în timp ce sărmanele lor suflete, neglijate şi înşelate, merg în Iad. Cum se va întâlni cu acei oameni în Ziua Judecăţii şi cum va privi feţele lor cuprinse de groază, realizând că s-a jucat şi a glumit cu plăcerile, sentimentele şi mândria lor, pentru a obţine bani şi în loc să îi avertizeze cu credincioşie şi să caute să îi mântuiască, le-a îngrăşat sufletul cu cuvinte măgulitoare pentru pieire.
  Fără această Prezenţă, marile daruri, şi studiul temeinic şi exact nu sunt de niciun folos în mântuirea oamenilor. Vedem adesea oameni cu mari capacităţi naturale, extraordinar de educaţi şi echipaţi cu toate lucrurile, cu excepţia acestui botez de foc, care trudesc şi predică an după an, fără să vadă vreun suflet mântuit. Au petrecut ani întregi studiind; dar nu au petrecut nicio zi, cu atât mai puţin zece zile, postind şi rugându-se şi aşteptându-L pe Dumnezeu care să vină cu ungerea Lui şi să îi umple cu înţelepciune şi putere cerească pentru lucrarea lor. Ei sunt ca o puşcă mare, încărcată şi îngrijită, dar fără nicio scânteie de foc care să transforme pulberea şi glontele într-un trăsnet de nebiruit.
  Nimic nu îl deosebeşte mai clar pe omul plin de Duhul de acela care nu este plin, decât modul în care primeşte fiecare suferinţa. Unul, cu credinţă triumfătoare, cu faţa strălucitoare şi o inimă puternică, se desfată în suferinţă şi o consideră bucurie. Printre aceştia sunt apostolii care, bătuţi şi ameninţaţi, „au plecat dinaintea Soborului, şi s-au bucurat că au fost învredniciţi să fie batjocoriţi, pentru Numele Lui” (Fapte 5:41). Altul, cu îndoieli şi temeri, cu murmure şi plângeri, adaugă la celelalte suferinţe pe aceea a unei inimi răzvrătite şi a unei minţi nemulţumite. Unul vede oştile înarmate ale duşmanului, necazul şi pericolul; altul vede Îngerul Domnului cu sprijin şi protecţie din belşug (Psalmul 34:7).
  Autorul
  Despre Samuel L. Brengle
  Această biografie este preluată din cartea Ei L-au cunoscut pe Dumnezeul lor, Vol. I, şi este publicată aici cu permisiunea amabilă a lui Edwin şi Lillian Harvey & Hey.
  Cine s-ar fi gândit la aşa ceva! Tânărul Brengle, atât de ambiţios înainte, îngenunchiat pentru a lustrui 18 perechi de cizme!

Emoţiile religioase, Jonathan Edwards

Alexander Smellie: „Da mihi magistrum.” Nu trecea nicio zi, ne spune Ieronim, în care Ciprian din Cartagina să nu îi poruncească secretarului său: „Dă-mi maestrul!” Atunci, secretarul scotea vreun tratat al lui Tertulian – Tertulian, cu originalitatea şi profunzimea sa, cu gândirea sa comprehensivă şi plină de forţă, cu speculaţiile lui şi dialectica sa clară şi convingătoare. Oricine vrea să crească în harul şi cunoaşterea Domnului Isus Hristos, oricine vrea să citească drept în propria sa inimă şi vrea să afle ce cere Dumnezeu de la el, trebuie să spună despre Emoţiile religioase: „Da mihi magistrum!” Este un sacrilegiu să critici o carte care se ridică la asemenea înălţimi şi care este atât de plină de înţelepciunea care vine de sus.
În paginile acestea, Jonathan Edwards a afirmat pentru totdeauna caracterul lăuntric şi spiritualitatea adevăratei religii. Ea este departe de o rutină mecanică a datoriei, ne asigură el; ea nu este o îndatorire rece şi atentă. Cei care îşi imaginează că este ceva sacerdotal şi sacramental se înşeală mult. Este mişcarea spre El, în iubire şi viaţă, a sufletului pe care l-a atins Dumnezeu şi în care locuieşte Dumnezeu. Este „mişcarea unui foc ascuns”, tremurând în piept, încălzind toată inima, consumând zgura păcatelor noastre în flacăra lui fierbinte, curăţindu-ne, stimulându-ne şi transfigurându-ne până când – minune a minunilor! – ajungem aur ceresc, fin şi şlefuit.
Jonathan Edwards:Nu există nicio întrebare mai importantă pentru omenire şi care să privească mai mult interesele oricărui individ, ca aceasta: Care sunt trăsăturile distinctive ale celor care se bucură de favorul lui Dumnezeu şi care au dreptul la răsplata Lui veşnică? Sau, în alte cuvinte: Care este natura adevăratei religii? Şi în ce constă semnele distinctive ale virtuţii şi sfinţeniei acceptate de Dumnezeu?
Suntem datori să ne străduim din toate puterile să discernem limpede, să hotărâm şi să stabilim o dată pentru totdeauna în ce constă adevărata religie. Până nu vom face acest lucru, marile treziri religioase vor fi de scurtă durată; până nu vom face acest lucru, ne putem aştepta la puţine lucruri bune din dezbaterile noastre aprinse, în conversaţiile şi în paginile tipărite, fiindcă nu ştim clar şi limpede pentru ce ar trebui să ne luptăm.
Scopul meu este să-mi aduc şi eu contribuţia şi să-mi folosesc toată îndemânarea (oricât de slabă ar fi ea) în scopul acesta, prin tratatul de faţă; trebuie să fac observaţia că scopul actual este oarecum diferit de scopul celorlalte cărţi pe care le am publicat, care doreau să arate semnele distinctive ale lucrării Duhului lui Dumnezeu, atât în cazul lucrării Sale obişnuite, cât şi al celei mântuitoare; însă acum doresc să arăt natura şi semnele operaţiunilor harului Duhului lui Dumnezeu, care le deosebesc de toate celelalte lucrări ce implică mintea omului, dar care nu au o natură mântuitoare. Dacă voi avea un succes cât de modest, sper ca acesta să ajute la promovarea intereselor religiei. Fie că voi reuşi să aduc lumină asupra acestui subiect, fie că nu, chiar dacă încercarea mea va fi criticată în aceste vremuri în care oamenii manifestă un asemenea spirit critic şi combativ; nădăjduiesc însă în îndurarea unui Dumnezeu plin de har, care va accepta sinceritatea strădaniilor mele; nădăjduiesc, de asemenea, în buna-credinţă şi în rugăciunile urmaşilor adevăraţi ai Mielului blând şi milos al lui Dumnezeu.
Cuprins
 • Partea I - Despre natura emoţiilor şi importanţa lor în religie
 • I. Religia adevărată constă, în cea mai mare parte, în emoţii sfinte - II. Dovezi ale faptului că religia adevărată constă în emoţii - III. Deducţii pe baza acestei doctrine
 • Partea II - În care se arată semnele care nu reprezintă neapărat o dovadă sigură a faptului că emoţiile religioase sunt cu adevărat pline de har, ori nu
 • I. Faptul că emoţiile religioase sunt foarte puternice nu sunt un semn - II. Efectele mari asupre trupului nu sunt un semn - III. Fluenţa şi fervoarea nu sunt un semn - IV. Faptul că emoţiile nu sunt produse de noi nu este un semn - V. Faptul că vin însoţite de texte din Scriptură nu este un semn - VI. Faptul că au o aparenţă de dragoste nu este un semn - VII. Faptul că emoţiile religioase sunt de multe feluri nu este un semn - VIII. Bucuriile care apar într-o anumită ordine nu sunt un semn - IX. Timpul îndelungat şi zelul depus în îndeplinirea îndatoririlor nu este un semn - X. Multă laudă adusă lui Dumnezeu nu este un semn - XI. Încrederea mare nu este un semn sigur - XII. Mărturiile înduioşătoare nu sunt un semn
 • Partea III -

duminică, 1 iulie 2012

Femeile Bibliei, prin ochii lui Dumnezeu

În general, cărţile despre femei sunt de două tipuri: cele care confirmă poziţia defavorizată a femeilor şi cele scrise în spirit feminist.

Jerram Barrs însă iese din acest tipar şi este preocupat să găsească un răspuns la întrebarea: Care e statutul femeii din perspectiva lui Dumnezeu? Pentru aceasta, îşi propune să depăşească pasajele biblice arhicunoscute şi care sunt citate în mod obişnuit când vine vorba de locul femeii în biserică şi în societate, dorind să ajungă undeva mai în profunzime.

În cartea Femeile Bibliei, prin ochii lui Dumnezeu, autorul selectează mai multe portrete de femei atât din Vechiul, cât şi din Noul Testament – incluzând femei bine-cunoscute ca Eva, Sara, Maria, dar şi mai puţin cunoscute şi ignorate, precum Tamar sau Rahav – conturând contextul istoric şi geografic al fiecăreia.

Particularitatea deosebită a cărţii rezidă în transpunerea evenimentelor din trecut în scenarii contemporane, conferind astfel un plus de accesibilitate observatorului actual la lumea de odinioară.

Parcurgând această carte, cititorul asistă la desfăşurarea planului de răscumpărare întocmit de Dumnezeu şi început chiar în grădina Eden, în care se observă locul însemnat pe care îl au femeile în realizarea lui, fie că ne gândim la Eva – prima femeie, la Maria – mama Domnului Isus sau chiar la imaginea Bisericii ca Mireasă a lui Cristos.

Femeile Bibliei, prin ochii lui Dumnezeu este o carte despre femei, însă ea se adresează atât femeilor, care vor fi încurajate văzând preţuirea de care au parte în ochii lui Dumnezeu, cât şi bărbaţilor, care vor fi provocaţi să-şi îmbunătăţească şi ei concepţia despre femeie în acord cu perspectiva divină.


JERRAM BARRS este fondator al Francis Schaeffer Institute, din St. Louis, unde este profesor rezident şi predă apologetică şi misiologie ca specialist în studii creştine şi cultură contemporană. Împreună cu soţia lui, a slujit vreme de mai mulţi ani în ramura englezească a comunităţii L’abri. Este autorul mai multor cărţi, printre care Learning Evangelism from Jesus şi The Heart of Evangelism.

De: Jerram Barrs
În categoria: Studiu biblic
Editura: Casa Cartii
ISBN: 978-606-8282-33-6
Nr. pagini: 320

Preţ: 33.00 RON
Comanda Aici!